2022. december 5. hétfő
More

  A serdülők szokásai

  Hiánypótló nemzetközi felmérés készült a serdülők életmódbeli, egészségi szokásairól. Az adatok elsődleges feldolgozása és nemzetközi összehasonlítása nemrég fejeződött be. Eszerint: a felmérésben résztvevő 15 évesek többsége már dohányosnak számít; egyötödük egyszer már volt részeg. A fiúk fele, a lányok kétharmada csak az iskolai testnevelés órán mozog. A napi fogmosást és a fürdést a fiúk és a falun élők jórésze elhanyagolja. A fiatalok többsége koránkelő. Két óránál többet naponta nem tanulnak, viszont több mint négy órát ülnek a tévé előtt. A szerelmet a testi kapcsolatnál fontosabbnak tartják.

  Az Egészségügyi Világszervezet európai irodája az iskolás gyermekek egészségmagatartásáról indított nemzetközi felmérést három éve, amelynek adatgyűjtésében 11 ország – köztük hazánk – vett részt. Az Országos Egészségnevelési Intézet, valamint az Országos Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Intézet közös kutatócsoportja, valamint a KSH népesedéspolitikai főosztálya 167 általános és középiskola több mint 5000 diákját kérte kérdőív kitöltésére. A kérdések a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a sport, a szabadidő-eltöltés, a higiénia, a szexuális felvilágosítás és az egészséges életmód kialakítása témakörökre vonatkoztak.

  Meglepő, hogy már a 11-12 évesek egy-két százaléka naponta cigarettázik, a 13-14 éves fiúknak 5-6 százaléka naponta és ugyanennyien hetente dohányoznak, míg e korosztályban a lányok fele gyújt rá. A dohányzás – mindkét nemnél – 15-16 éves korban alakul át rendszeres szokássá. Ez az az időszak, amikor még nem késő a szülői-pedagógusi beavatkozás. A másik fontos kérdés: mennyi cigarettát szívnak? Az úgymond ,,erős dohányosok,, a 15-16 évesek: hetente 40-60 szálra gyújtanak rá, a fiatalabbak 1-9 darab cigarettát vallanak be. Mindenesetre tény: a 11 ország közül – Finnország mögött – a magyar gyerekek második helyen állnak a dohányzási ranglistán.

  Ugyancsak ,,előkelő,, helyen szerepelünk az alkoholfogyasztásban. Már a 11 évesek is beszámoltak arról, hogy időnként kortyolgatnak szeszesitalt. A 15-16 éves fiúk 27, a lányok 10 százaléka fogyaszt rendszeresen alkoholt, ami heti egy-kétszeri iddogálást jelent. Ennél elgondolkoztatóbb: az italok közül a sör után a második helyre került a tömény szesz.

  A fiatalok egyharmada mozgásszegényen él: a tanulók 12 százaléka heti 4-6 órát sportol, közepesen aktív a lányok egyötöde, a fiúk egyharmada. A kötelező iskolai órákon kívül a fiúk fele, a lányok kétharmada egyáltalán nem tölti szabadidejét testedzéssel – beleértve a játékos mozgást is. Az ok elsősorban családi indíttatású: Magyarországon – a felmérés adatai szerint – az apák 7, az anyák 3 százaléka sportol rendszeresen.

  Kiderült: a budapesti gyerekek testi higiénes szokásai a legjobbak. A fogmosás rendszeressége nemek és településtípusonként változik: különösen a fiúk és a falvakban élő gyermekek hanyagolják el a fog- és szájápolást. A szakmunkástanulók szájhygiénéje ötször rosszabb, mint a középiskolásoké. A tisztálkodás helyzete kedvezőtlen: a 11-16 évesek mintegy fele nem fürdik naponta.

  Nemzetközi összehasonlítás szerint a magyar fiatalok kelnek a legkorábban: a tanulók háromnegyede fél 7 előtt. Minden vizsgált életkorban a lányok fordítanak több időt a tanulásra. Minden életkorban és településen a fiúk ülnek legtöbbet – átlagosan 3-4 órát – a tévé előtt.

  A szexuális kérdéscsoportban az ismeretszerzés forrásaira a megkérdezettek fele válaszolta, hogy szüleitől kap felvilágosítást, kisebb hányada az újságokból szerzi információit, a többiek a baráti kört, a tévét, a pedagógust jelölték meg hírforrásként. Szerencsés módon a szerelem egyformán fontos mindkét nem számára; a testi kapcsolat – azonos műveltségi szinten lévőknél – a fiúk 27, míg a lányok 6 százalékánál jelent többet az érzéseknél.

  Forrás: MTI

  LEGUTÓBBI CIKKEK

  NE HAGYD KI!